Што е успех?

0
560

Што е успех?
На 5 години – да се разбудиш во сув кревет.
На 15 години – да спиеш со жена.
На 25 години – да најдеш добра жена.
На 35 години – да имаш добра кариера и семејство.
На 45 години – да имаш добро семејство и кариера.
На 55 години – да најдеш добра жена.
На 65 години – да спиеш со жена.
На 85 години – да се разбудиш во сув кревет

Коментирај