Му кенкаш за кошуља а уствари ти фали ташна

0
1086

Она кога шваљерката на муж ти има боља ташна од твојата…

Извор: Чичко Кумплунг

 

 

Коментирај