Манастирот „Свети Никола“ во селото Слепче

0
954

Манастирот посветен на Свети Никола во селото Слепче, Прилепско. Изграден во 1673 година од страна на еромонахот Михаил, но се спомнуваат и имињата на повеќе еромонаси и монаси кои се забележани на натписот врз мермерната плоча вградена во нишата на проскомидијата. Но постои и друг натпис над влезот од црквата од внатрешната страна кој пак вели дека црквата била соѕидана и зографисана во 1674 година.

Slepchanskiot manastir (krushevsko) La Macedoine illustree 1919

свети никола слепче водаслепче

Коментирај