Македонскиот мак – богатството на Македонија кое веќе го нема

0
876

Афион е растение од фамилијата макови од кое се добива опиум и афионово семе. Одгледувањето на афионот во Македонија замрело во педесеттите години од минатиот век. Од афионското семе се произведувало и шарлаган. Македонскиот мак е познат на светските пазари по својот врвен квалитет. Производството било засилено во почетокот на 20 век, но кога произведувачите – Македонските земјоделци почнале да бидат злоупотребувани и манипулирани од трговците, почнал да се намалува и интересот за „црното злато“.

мак афион

Заради богатата содржина на морфиум, Македонскиот опиум бил најдобар за индустриска преработка на алкалоиди, па затоа често се продавал во Германија и Англија.

Коментирај