Кнежје, Овче Поле и Кутлеш (а не Вергина), денешна Грција

0
1133

Пронајдете ја разликата.

knezjeverginaКапител-од-Бела-Зора-Кнежје-367x490

ЛОЗА

Коментирај