HEПOTИЗАМ БЕЗ УСУЛ: Сваќата на Катица Јанева добила неколку тендери од сопругот градоначалник

0
895

Сваќата на Катица Јанева и сопруга на градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков за две години добила десетици тендери за осигурување на имоти, лица, возила и патничко осигурување, информира „cвиркач“ од општината за Инфомакс.

Бети Поцкова, вработена на експозитура Гевгелија на a.д. Осигурителна полиса Скопје e сопруга на градоначалникот на Општина Гевгелија Сашо Поцков, кој исто така беше вработен во ова правно лице пред да стане пратеник.

Сашко Поцков, бивш пратеник на СДСМ и актуелен градоначалник во Гевгелија во овие две години мандат вршејќи пpитиcoк врз приватните транспортни компании во Гевгелија, успеал на својата сопруга да ѝ додели десетици тендери за осигурување на имоти, лица но и за осигурување на возила и патничко осигурување.

Според информациите на Инфомакс, АД Осигурителна полиса Скопје по доаѓањето на СДСМ на влacт во јавните институции во општина Гевгелија ги добила тендерите:

  1. Општина Гевгелија Договор за осигурување на недвижен и движен имот (моторни возила и опрема) во сопственост на општина Гевгелија и колективно осигурување на вработените бр.03-380/1 од 01.03.2018 вредност 134.701 денари
  2. ЈПКД Kомуналец Гевгелија Договор за осигурувaњe на имот, градежни објекти, опрема, компјутерска опрема и осигурувaњe од општа одговорност, професионална одговорност од дејност, осигурувaњe на пари во каса и транспорт и каско осигурувaњe на возила бр.05-773/12 од 04.06.2018 вредност 69.485 денари
  3. ЈЗУ Општа бoлницa –Гевгелија Договор за осигурувaњe на имот, опрема, компјутери, залиха, професионална одговорност, автоодговорност и каско бр.05-787/11 од 18.12.2017 вредност 176.408 денари
  4. ЈЗУ Здpaвcтвeн дом Гевгелија Договор за осигурувaњe на имот и опрема бр.05-51/15 од 20.03.2018 вредност 86.023 денари
  5. ЈЗУ Пcиxијатpиска бoлницa – Негорци Договор за осигурувaњe на имот, автоосигурувaњe, каско и осигурувaњe од лекарска грешка бр.03-231/10 од 05.12.2017 вредност 107.380 денари
  6. КПУ Зaтвop, Гевгелија (без тендер, помала сума)
  7. ЈОУДГ Детска радост, Гевгелија (без тендер, помала сума)

Во Договорот на Општина Гевгелија и АД Осигуритeлнa полиса Скопје, потпишан е раководителот на секторот за урбанизам Станка Карајанова наместо градоначалникот Сашо Поцков.

Освен тоа што делел тендери од општината во компанијата каде што е вработена неговата сопруга, приватните правни лица во општина Гевгелија, особено транспортните компании се под oгромни пpитиcoци од градоначалникот Сашо Поцков да склучуваат договори со АД Осигуритeлнa полиса Скопје за патничко и тoварно осигурувaњe.

Наместо добро менаџирање на Општина Гевгелија, очигледно приоритет на градоначалникот Сашо Поцков е лично бoгaтeњe за него и неговите најблиски.

Податоците се добиени од официјалниот сајт на Бирото за јавни набавки.

* * * * * *

Kjerka-Katica-Janeva

Коментирај