Еве во кои општини Пендаровски ја направи разликата од 66.000 гласови

0
3801

Сарај 7700 гласови разлика во полза на Пендаровски

Теарце 3200 гласови разлика во полза на Пендаровски

Липково 6500 гласови разлика во полза на Пендаровски

Гостивар 7000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Тетово 10 000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Струга 6000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Желино 3600 гласови разлика во полза на Пендаровски

Куманово 4000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Долнени 2000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Студеничани 4000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Струмица 3000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Кичево 3000 гласови разлика во полза на Пендаровски

Карпош 2 500 гласови разлика во полза на Пендаровски

Центар 3 500 гласови разлика во полза на Пендаровски

Вкупно 66 000 гласови разлика во полза на Пендаровски

*Дополнително: Во Чаир разликата е 11.939 гласа во полза на Пендаровски

Албанците пресудија – Пендаровски нов претседател на Македонија

Коментирај