Албанските писатели од Министерството за култура добија три пати поголеми суми за финансирање книжевни дела од македонските

0
382

Министерството за култура ги објави резултатите од Годишните конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2020 година по дејности и области.

Во делот за литература и издавачка дејност, чиј претседател на комисија е Бертон Сулејмани од Тетовскиот универзитет, направен е маcaкр во македонската книжевност. Според објавените резултатите од областа на литература и издавачка дејност, македонските писатели се третирани како граѓани од трет ред, односно нивните дела се поддржани со трипати помали суми од книгите на автори од албанската заедница во Македонија.

Идриз Сафреи (7 книги)………………480.000 денари.
Лјулета Исаку (2 книги)……………………320.000 ден.
Нехас Сопај……………………………………..200.000 ден.
Зејнепе Алили Реџепи………………………140.000 ден.
Зеќирја Реџепи…………………………………150.000 ден.
Емине Сенликлоглу…………………………150.000 ден.
Зуријета Салиу………………………………..140.000 ден.
Шазије Хоџа…………………………………….140.000 ден.
Мустафа Ибраими……………………………140.000 ден.
Влојца Бериша (2 кн.)………………………230.000 ден.
Авни Халими………………………..200.000 ден.
Шкелзен Халими……………………………..190.000 ден.
Ќерим Лита …………………………………….190.000 ден.
Бејтула Демири………………………………..170.000 ден.
Зекирја Незири…………………………………140.000 ден.
Евлин Адеми……………………………………150.000 ден.
Шќипе Красниќи……………………………..160.000 ден.
Анџела Фера……………………………………170.000 ден.
Флорим Доми………………………………….160.000 ден.
Гафур Ајрули…………………………………..170.000 ден.
Беса Догани……………………………………..160.000 ден.
Зенуни Идризи…………………………………170.000 ден.
Назифи Ќазими………………………………..170.000 ден.
Салајдин Ќазими……………………………..170.000 ден.
Азра Адеми……………………………………..170.000 ден.
Веби Џемаили………………………………….180.000 ден.
Исмаил Камбери………………………………150.000 ден.
Розана Абдили…………………………………150.000 ден.
Петрит Менај…………………………………..140.000 ден.
Нефи Чеграни………………………………….150.000 ден.
Решат Амети……………………………………230.000 ден.
Лулзим Мехмети (2 кн.)……………………350.000 ден
Аслан Хамити………………………………….200.000 ден.
Вехби Незири (2 кн.)………………………..320.000 ден.
Ндерим Зеќири (3 кн.)………………………510.000 ден.
Салајдин Салихи (2 кн)…………………….330.000 ден.
Фатмир Сулејмани…………………………..200.000 ден.
Шефки Оломани………………………………220.000 ден.
Сефер Тахири………………………………….180.000 ден.
Аслан Хамити………………………………….180.000 ден.
Афердита Асани………………………………180.000 ден.
Бесник Гаши……………………………………180.000 ден.
Арта Кадриу…………………………………….180.000 ден.
Алуш Камбери…………………………………180.000 ден.
Илир Исени……………………………………..170.000 ден.
Веби Беџети…………………………………….170.000 ден.
Ќуфли Османи…………………………………170.000 ден.
Зарије Нуредини………………………………160.000 ден.
Ќуфли Османи…………………………………160.000 ден.
Ѓулсуме Зенуни Јашари……………………160.000 ден.
Хана Руси Салиу……………………………..160.000 ден.
Ремзи Мурати………………………………….160.000 ден.
Сенијат Нухи…………………………………..160.000 ден.
Садије Зенели………………………………….150.000 ден.
Шабан Синани…………………………………150.000 ден.
Суад Дошљак…………………………………..150.000 ден.
Измит Дурмиши………………………………150.000 ден.
Влора Етеми…………………………………….150.000 ден.
Зија Камабери………………………………….150.000 ден.
Линда Џани……………………………………..150.000 ден.
Севдаил Демири………………………………150.000 ден.
Ајета Павата…………………………………….150.000 ден.
Џеми Хајредини………………………………130.000 ден.

…. и уште многу други автори и дела поддржани со суми кои не се под 130.000
денари по книга.

Македонските автори во однос на лицата кои пишуваат на албански јазик во годинашната „национална програма“ за литература се третирани како нaтрaпници во сопствената држава:

Митко Маџунков………………………120.000 денари
Катица Ќулавкова…………………….120.000 ден.
Оливера Николова ( 2 тома)………120.000 ден.
Кирил Темков…………………………..110.000 ден.
Влада Урошевиќ……………………….100.000 ден.
Михајло Миновски …………………..100.000 ден.
Ѓорѓи Поп Атанасов………………….100.000 ден.
Атанас Вангелов……………………….100.000 ден.
Венко Андоновски……………………100.000 ден.
Иван Џепароски………………………..100.000 ден.
Марко Китевски………………………..100.000 ден.
Владимир Јанковски………………….100.000 ден.
Томислав Османли……………………100.000 ден.
Владимир Мартиновски…………….100.000 ден.
Славчо Ковилоски……………………..100.000 ден.
Владимир Костов………………………..90.000 ден.
Бранко Цветковски……………………..90.000 ден.
Блаже Миневски…………………………90.000 ден.
Славе Ѓорго Димоски………………….90.000 ден.
Петар Андоновски………………………90.000 ден.
Калина Малеска………………………….90.000 ден.
Фросина Пармаковска…………………90.000 ден.
Ана Мартиноска………………………….90.000 ден.
Глигор Стојковски………………………90.000 ден.
Елизабета Баковска……………………..90.000 ден.
Кристина Николовска………………….90.000 ден
Димитар Пандев………………………….90.000 ден.
Жарко Кујунџиски………………………90.000 ден.
Паскал Гилевски………………………….85.000 ден
Цане Андреевски…………………………80.000 ден.
Јован Стрезовски…………………………80.000 ден.
Николина Андова Шопова…………..80.000 ден.
Витомир Митевски (2 тома)…………80.000 ден.
Сашо Кокаланов………………………….80.000 ден.
Весна Ацевска…………………………….80.000 ден.
Елена Пренџова………………………….80.000 ден.
Санде Стојчевски………………………..80.000 ден.
Киро Донев…………………………………70.000 ден.
Георги Барбаровски……………………70.000 ден.
Михајло Свидерски…………………….70.000 ден.
Горјан Петревски………………………..70.000 ден.
Марина Мијаковска…………………….70.000 ден.
Ванчо Полазаревски……………………70.000 ден.
Вера Стојчевска-Антиќ……………….70.000 ден.
Христо Петрески…………………………60.000 ден.
Велко Неделковски…………………….60.000 ден.
Трајче Кацаров…………………………..60.000 ден.
Јасмина Кантарџиева………………….60.000 ден.
Тони Павлески……………………………40.000 ден.
Исток Улчар……………………………… 40.000 ден

и редица други македонски автори поддржани со уште помала сума.

Ваквиот третман на македонските писатели наспроти оние што пишуваат на албански јазик е пресликан и во бројот на поддржани книги, кој повторно е во сооднос еден спрема три.

Меѓу книги чие издавање е поддржано од Министерството за култура е и книгата со наслов „Албанците во Северна Македонија ( Источна Албанија)“ за која се одобрени 180.000 денари. Која е таа Источна Албанија во Северна Македонија? Втората книга има наслов „Културната и книжевна екскомуникација на Албанците во Северна Македонија“.

Коментирај